Vinteropplag

Winter-boat-image

Prisliste for vinteropplag sesongen 2018/2019

Opplagpriser inne 14 – 23 fot inkluderer høytrykksspyling av båt og motor over og under vannlinje, syre-vasking av vannlinje samt lading av batteri (kun ett batteri).
Opplagpriser ute 14 – 23 fot inkluderer krympeplast (dekk og motor), høytrykksspyling av båt og motor over og under vannlinje, syre-vasking av vannlinje samt lading av batteri (kun ett batteri).
Opplagpriser ute 24 fot – inkluderer kun plassleie.

 

Opplagpriser  Inkl. mva
Lengde:  Pris ute:    Pris inne:
14 Fot (4,26m) 3618 4948
15 Fot (4,59m) 4188 5728
16 Fot (4,88m) 4554 6229
17 Fot (5,19m) 4998 6835
18 Fot (5,49m) 5208 7123
19 Fot (5,80m) 5794 7925
20 Fot (6,10m) 6309 8628
21 Fot (6,40m) 6734 9209
22 Fot (6,72m) 6929 9646
23 Fot (7,01m) 7382 10176
24 Fot (7,33m) 5900
25 Fot (7,62m) 6342
26 Fot (7,92m) 6784
27 Fot (8,24m) 7226
28 Fot (8,54m) 7668
29 Fot (8,85m) 8110
30 Fot (9,15m) 8552
31 Fot – Etter avtale
Båtpleiepriser Inkl. mva
Bunnstoff 0-16 fot 135,-/fot
Bunnstoff 17-20 fot 145,- /fot
Bunnstoff 21-25 fot 165,- /fot
Bunnstoff 26 fot- Etter avtale
Vask, polering/rubbing, voksing 750,-/t + brukt midler
Glassfiberreparasjon 1060,-/t
Monteringsarbeid 890,-/t
Opptak i Sandefjord 50,-/fot
Utsetting i Sandefjord 50,-/fot
Vinterkonservering motor Etter avtale
Service motor Etter avtale
Opplading tilleggsbatteri 200,-
Andre tjenster Etter avtale
Sommeropplag henger 1500,-/sommer

 REGLER OG BETINGELSER

 Regler for båt før, ved og etter utsetting/opptak/opplag:

 • Det er båteiers ansvar å sørge for at båten er riktig og forsvarlig fortøyd og lens for vann når den er avtalt levert/hentet på angitt plass hos Bever Marin AS (BM).
 • Det er båteiers ansvar å sørge for at båten blir levert/hentet på avtalt tidspunkt. Båten leveres med startnøkkel og nøkkel til hovedstrømbryter.
 • Båten skal leveres med minst mulig løse gjenstander, personlige eiendeler, brannfarlige stoffer/væsker som f.eks. drivstoff, alkohol, etc., ombord. Tilleggs ting som må tørkes f.eks. puter, kalesjer etc. blir fakturert utenom.
 • Vann- og Septiktank må tømmes før levering til BM.
 • Alle luker, stue rom og kabin må være ulåst ved levering til BM.  

Under opplag/landsetting:

 • Båteier bærer selv ansvaret for båt med motor og alt annet fast eller løst utstyr.
 • Båteier plikter å ha sin båt/motor forsikret og har selv ansvaret for korrekt forsikringsdekning.
 • Forsikringen skal også omfatte skader den kan påføre BMs anlegg og/eller andre båter.      BM har rett til å be leier dokumentere sin forsikringsordning og at den er gjeldende.
 • BM håndterer båt med utstyr etc. for eiers ansvar og risiko, og har ikke ansvar for tyveri, brann eller annen skade påført av kjent eller ukjent tredjemann, ei heller skade påført ved naturbegivenheter; vind, nedbør, flom etc.
 • BM er dekket av de nødvendige forsikringer som står i forbindelse med selskapets virksomhet.

Regler for arbeid på båter i BMs anlegg:

 • Båteier har ikke tilgang til å utføre arbeid på båter som står i opplag innendørs og utendørs opp til 23fot.
 • Kun eksterne firmaer som har egen avtale med BM, har anledning til å utføre arbeid på båter som befinner seg i BMs anlegg.
 • Det skal til enhver tid tas tilbørlig hensyn til omkringliggende båter samt den profesjonelle aktivitet som pågår på området.

Generelle betingelser:

 • Dersom ikke annet er spesifisert er alle priser inklusiv merverdiavgift.
 • Opplag priser gjelder pr vintersesong og forutsetter at båten blir levert til BM.
 • Minimum opplag blir fakturert som 14fot.
 • Fakturering av vinteropplag skjer om høsten for hele opplagsperioden.
 • Fakturering for andre oppdrag skjer straks oppdraget er utført.
 • Alt må være fult betalt før utlevering til våren.
 • Betalingsbetingelser: Faktura med forfall pr. 15 dager om ikke annet er avtalt.
 • Dersom faktura ikke blir betalt 14 dager fra fakturaen har forfalt sender BM saken til Lindorff Inkasso.
 • BM tar forbehold om feil i informasjon og priser.
Kontakt: Morgan Dale morgan@bevermarin.no Tlf 930 65 726