Securmark

securmark-båtbildesecurmark logo NYSECURMARK TYVERIMERKING AV BÅT
Hvert år stjeles et betydelig antall fritidsbåter i Norge. Securmark tyverimerking bidrar til å gjøre det lettere å finne igjen båtene, og merkingen gjør sitt til at færre båter stjeles.

Umulig å fjerne merking
Securmark tyverimerking omfatter, i tillegg til inngravering av ID-koder, påføring av tusenvis av mikromerker på skrog, instumenter, motor etc. Merkingen er umulig å fjerne. En Securmark-merket båt gir lavere pris på båtforsikringen.

Pris på Securmark-merking

Båt inntil 5m uten motor: 1 990,-

Båt inntil 5m med en motor: 2 495,-

Båt over 5m med en motor: 2 995,-

Utenbordsmotor: 1990,-

Vannscooter: 2 495,-

Alle båter blir registrert i Småbåtsregistret.

Årsavgift: 198,-

Flere båter i registret?  99,-/ båt fra båt nummer 2

Internasjonal database
Securmark og Småbåtregisteret er slått sammen til ett register, og er Norges største båtregister. Sammen tar de vare på opplysningene om båten din. En internasjonal database sørger for at alle opplysningene blir lagret på en forsvarlig måte. Kjøper du en merket båt kan du kontakte Securmark for å kontrollere eierforholdet. På den måten kan du unngå å kjøpe tyvegods.

Send en e-post for ytterligere informasjon og priser.

Kontakt: Morgan Dale morgan@bevermarin.no