Securmark

securmark-båtbildesecurmark logo NYSECURMARK TYVERIMERKING AV BÅT
Hvert år stjeles et betydelig antall fritidsbåter i Norge. Securmark tyverimerking bidrar til å gjøre det lettere å finne igjen båtene, og merkingen gjør sitt til at færre båter stjeles.

Umulig å fjerne merking
Securmark tyverimerking omfatter, i tillegg til inngravering av ID-koder, påføring av tusenvis av mikromerker på skrog, instumenter, motor etc. Merkingen er umulig å fjerne. En Securmark-merket båt gir lavere pris på båtforsikringen.

Pris på Securmark-merking

Båt inntil 5m uten motor: 1 190,-

Båt inntil 5m med en motor: 1 990,-

Båt over 5m med en motor: 2490,-

Utenbordsmotor: 1190,-

Avigift til Securmark:

Årsavgift fra år 2: 229,-

Har en flere merkerade enheter koster det 129,-/ extra ekvipaje

Securmark Premium per år: 349,-
(Gjelder for en båt og/eller motor. Ordinær årsavgift er inkludert. Les mer om Securmark Premium).

Internasjonal database
Securmark tar vare på opplysningene om båten din. En internasjonal database sørger for at alle opplysningene blir lagret på en forsvarlig måte. Kjøper du en merket båt kan du kontakte Securmark for å kontrollere eierforholdet. På den måten kan du unngå å kjøpe tyvegods.

Send en e-post for ytterligere informasjon og priser.

Kontakt: Morgan Dale morgan@bevermarin.no